Délka léčby závisí na typu vady, druhu použitého aparátu, na schopnosti pohybu zubů, na tom zda byly extrahovány některé zuby a v neposlední řadě také na spolupráci pacienta. Léčba se v důsledku špatné hygieny a nedostatečné spolupráce pacienta může prodloužit. Fixní aparáty se obvykle nosí mezi 12 až 24 měsíci, u závažnějších vad i déle.