Léčbu zahajujeme předběžnou konzultací. Pacient (případně s rodiči) je seznámen s možnostmi a podmínkami ortodontické léčby. Lékař předběžně odhadne způsob léčby. Pokud má pacient i nadále o léčbu zájem, provedeme vstupní vyšetření. Zaznamenáme přání pacienta a provedeme potřebná měření na chrupu. Dále uděláme otisky chrupu, rentgeny a fotografie chrupu i obličeje. Na základě všech těchto vyšetření lékař provede potřebné analýzy a stanoví konkrétní léčebný plán a finanční rozpočet. Další návštěva je konzultace léčebného plánu. S pacientem je důkladně prodiskutován léčebný plán. Někdy se stává, že je několik možností, jak vadu léčit. V takovém případě si pacient z několika nabízených variant sám vybírá. Stanovení léčebného plánu není nijak závazné.  Pokud pacient s předloženým léčebným plánem souhlasí, pak obvykle během třetí návštěvy nalepíme aparáty a dále pokračujeme dle léčebného plánu. Jsme-li my i Vy s výsledkem spokojeni, můžeme rovnátka sejmout. Zámky a kroužky jsou pomocí speciálních kleští sejmuty ze zubů. Zuby zbavíme zbytků lepidla a vyleštíme jemnou abrazivní pastou. Následují otisky na retenční rovnátka, zhotovení fixního retaineru, fotografická dokumentace a zhotovení rentgenů po léčbě (kefalometrický snímek, panoramatický snímek). Zpravidla následující den jsou odevzdány retenční aparáty na denní a noční nošení.